Lektori

Ing. Ivo Šiller

Ing. Ivo Šiller
 • Osvedčenie o štátnej skúške - Ekonomická univerzita v Bratislave - zahraničný obchod
 • Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti zamerané na odborné ekonomické predmety - Ekonomická Univerzita - zahraničný obchod
 • Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške z anglického jazyka - Štátna jazyková škola v Bratislave
 • The British Council Certificate - The learner Autonomy Summer School in Smolenice.
Ing. Ivo Šiller
 • The EU Certificate - English Language Course for Teachers of English from Abroad - Gloustershire England
 • Certificate of accomplishment of the Management Course on Integration of Computers in Teaching - Haarlem Holland
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovanej skúšky z pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie anglického jazyka
 • Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške pre odbor ekonomický
 • Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške pre odbor prekladateľský

Vladimír Bojnák

Vladimír Bojnák
 • Fakulta germanistiky, pedagogická fakulta Nitra, prekladateľstvo
 • Štátna jazyková škola Palisády, tlmočenie a výučba vo firmách

PhDr. Ľudmila Barázová

PhDr. Ľudmila Barázová
 • FFUK Bratislava - Štátna záverečná skúška z francúzskeho a slovenského jazyka
 • FFUK Bratislava - Doktorát z filozofie a metodiky vyučovania jazykov
 • PDFUP Olomouc - špeciálna pedagogika
 • Univerzita Paul Valéry - Montpeliér - Francúzsko
 • členka zväzu tlmočníkov a prekladateľov

Ing. Andrej Švec

Ing. Andrej Švec
 • Všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka

Mgr. Richard Albrecht

Mgr. Richard Albrecht
 • Vysvedčenie o ukončení vysokej školy
  • odborné zameranie - réžia hudobného divadla
  • záverečné skúšky z talianskeho a nemeckého jazyka
 • Scuola di lingua e cultura Italiana per stranieri di istruzione superiore - škola jazyka a kultúry talianskej pre cudzincov v meste Siena (Toskánsko - Talianska republika)

Mgr. Zuzana Chorvátová

Mgr. Zuzana Chorvátová
 • Štátna skúška z nemeckého jazyka na FFUK v Bratislave

Adriana Labašová

Adriana Labašová
 • Medzinárodna skúška z francúzkeho jazyka Aix-en-Provence
 • Aktívna znalosť francúzskeho jazyka z pôsobenia vo francúzsky hovoriacich krajinách

Daniela Biela

Daniela Biela
 • Štátna skúška z nemeckého jazyka
 • Komunikačné schopnosti z pobytu v nemecky hovoriacich krajinách

Hanka Bogdanová

Hanka Bogdanová
 • Štátna skúška z anglického jazyka
 • Komunikačné schopnosti z pobytu v anglofónnej oblasti

Bc. Veronika Bezáková

Veronika Bezakova
 • Ekonomická univerzita, fakulta medzinárodných vzťahov
 • Pobyt v anglofónnej oblasti
 • Aktívne používanie anglického a španielskeho jazyka

Ing. Ján Štefánik

Ing. Ján Štefánik
 • Štátna jazyková skúška z ruského a anglického jazyka
 • Prekladateľská činnosť a  tlmočenie
 • Aktívne používanie ruského a anglického jazyka