Jazyková škola Epigon

Jazyková škola EPIGON realizuje
celoročné jazykové kurzy anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka, ako aj
výučbu pre deti hravou a zábavnou formou
a vykonáva prekladateľskú činnosť pre firmy.

Jazyková škola Epigon vyučuje anglický jazyk už niekoľko rokov a dosahuje dobré výsledky. Je zameraná viac na komunikáciu a konverzáciu ako na písomný prejav. Preto do výučby z celoštátne uznávaných učebníc zahrňuje vo zvýšenej miere frazeológiu a idiomy a na spestrenie výuky rozbor textov populárnych piesní.

Rozširujeme výučbu aj o ruskýšpanielsky jazyk.

Naša škola zabezpečuje kvalitnú výučbu aj vo firmách a organizáciách. Tiež akceptuje požiadavky organizácie na odbornú stránku výučby.

Zabezpečujeme taktiež výučbu slovenčiny pre anglicky hovoriacich cudzincov.

Kvalitná výučba zahŕňa:

  • bežný hovorový jazyk a každodennú konverzáciu
  • preberanie látky podľa uznávaných učebníc
  • dôsledné vysvetľovanie gramatických pravidiel a ich uplatnenie v bežnej praxi
  • spestrenie výučby počúvaním textov populárnych piesní a ich rozbor
  • anglický humor, príslovia, porekadlá
  • anglické a americké idiomy a frázy
  • príprava na štátnu jazykovú skúšku
That's the very thing you're looking for.